is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 — 40. g = 2. v — 80, dan is n = ^ ^ ^ = */4 omwenteling.

40

1 = 40. g — 2. v = 160, dan is n = - = x/, omwenteling.

2 x 160 8

\ oor deze verdeelingen moet van de verdeelplaat gebruik gemaakt worden en men neemt daartoe een omtrek, die in een door 8 deelbaar aantal deelen verdeeld is.

Op een verdeelcirkel van b. v. 56 moeten dan voor het eerste der drie bovengenoemde gevallen door den snapper 28, voor het tweede geval 14 en voor het derde geval 7 gaten overgeslagen worden.

Fig. 184-186.

Het zou echter al zeer vaak aanleiding geven tot vergissingen en fouten,

bovendien veel te omslachtig

yoo ° io# q O /V ziJn' vvanneer m©n deze gaten

/ o ° ° o 'O' o o///o\ telkens moest aftellen en daar-

/L o 0 0 O O °J//O .X . ...

o o o o ƒ//o \ voor 1S ter vereenvoudiging

° ° °\ de reeds ^3 op de verZo /\\o ° o °\ deelplaat zichtbare sector Bartod °%[ /[X/] ||o°0o°o gebracht. De beenen van °0°°0 l J I o00o°o dezen sector, waarvan de fig. \ ° 0°° — j'm)o °°o ° 184—186, een duidelijke af\° o 0 o ° °D ° / beelding geven, kunnen in el-

\° o ~ ° ° o o n 0 o 0 / ken gewenschten hoek ge\r.°oor.r,oo"o/. , °

\ °oo00oo°/ plaatst worden. Moet b.v.

\o O ° O O ° 0 ° /

o o o ° o voor het laatste der bo-

■— ° ° — vengenoemde gevallen de

Fig. 187. snapper 7 gaten worden ver¬

plaatst, dan wordt de sector zóó gesteld, dat hij één gat meer omsluit, fig. 187, omdat ook de snapper zelf een gat in beslag neemt.

Niet altijd echter (zelfs zeer zelden) is de omtrek, die de kruk ver-