is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

q 17 34 68 n = h + - = 1 of 1— of 1—.

p 23 46 92

v . g . n = t = 23 x 3 xlj; = 120.

5). Op de fraismachine moet een opruimer gefraisd worden niet 5 groeven.

t = 60. g = 1. = 5.

o = t = 60.

o 60

« = — = = 12.

e 5

Voor elke verdeeling moet de kruk dus 12 volle omwentelingen maken.

Het is duidelijk, dat hier weer dezelfde moeilijkheid zich voordoet als bij het aftellen der gaten op den cirkel : de werkman kan zich vertellen. Feitelijk zou hier de zaak nog erger worden dan bij het eerste geval, want toen kon de werkman nog, als hij afgeleid werd, overtellen, ol te voren met een teeken het gat aanduiden, waarin de snapper ruoest komen, doch in dit geval moet de werkman de kruk wentelen, wordt hij onder het tellen afgeleid en raakt hij den tel kwijt, dan is het eenige middel om weer goed te komen, terugdraaien naar de gefraisde groef en opnieuw beginnen met tellen.

Om deze moeilijkheden op te heffen bevindt zich aan sommige verdeelkoppen een inrichting voor directe verdeeling. Men kan den worm uit het wormwiel laten vallen en één volle omwenteling van de kruk is een volle omwenteling van het wormwiel. Voor bovenstaand geval kan dan op een cirkel, die een veelvoud is van 5, verdeeld worden en omsluit de sector evenveel gaten als het veelvoud bedraagt plus 1.

De verdeelingen op de verdeelschijven, waarop men gewoonlijk hij universeel-fraismachines rekenen kan, zijn als volgt : 15, 17, 19. 20. 21, 22, 23. 27, 29, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 43, 47 en 49, gewoonlijk verdeeld over 3 schijven.