is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen (beide spillen liggen evenwijdig), elk aantal verdeelingen kan verkrijgen.

Eenige voorbeelden zullen dit nog verduidelijken.

1) Voorbeeld :

Wormw. 40 tanden, worm enkelvoudig, aantal verdeelingen 93.

t = 40 g = 1 v = 93.

Men neme nu voor v een nabijkomend getal, dat met de verdeelscliijf op de gewone wijze verkregen kan worden, b. v. 100.

t 40 g - 1 o 40 6 v = 100 = 15'

Op den deelcirkel 15 moet de snapper dus telkens 6 gaten verder verplaatst worden .... doch dan verkreeg men 100 verdeelingen. Men wenscht echter 93 verdeelingen en moet dus de verdeelschijf gedurende

6 42

één volle omwenteling van de hoofdspil 7 x — = — vóórgeloopen

15 15

zijn. Daartoe plaatst men op de hoofdspil een rad van 42 op de dwars-

spil een rad van 15 tanden met een willekeurig tusschenrad. Is een wiel

van 42 niet aanwezig, dan make men gebruik van het tusschenwiel

door er een dubbelwiel van te maken :

42 6 x 7 30 x 35

— = = en plaatst men

15 3x5 1d x 25

35 op de hoofdspil,

25 op de dwarsspil,

15 en 30 als tusschenwielen op één spil,

waarbij dan 15 in 35 en 30 in 25 grijpt.

De volgende voorbeelden zullen zonder omschrijving wel duidelijk zijn:

2) Voorbeeld : t — 40, g = 1, v 107.

o. = 40

v. wordt aangenomen te zijn = 100,

i) 40 6 v 100 15 aantal verdeeling moet zijn 107.

•i 6 Spil moet 7 x — terugblijven.

. 42 30 x 35 Op te plaatsen wielen — = - met één willekeurig tusschenwiel.

15 15 x 2o

3) Voorbeeld: t = 80 £ = 2 v 67.

o — 40 aangenomen v 60.