is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwisselen, de gedreven en drijvende wielen echter noch paarsgewijze, noch afzonderlijk. Het rad of de raderen, die uit de constante c volgt, moet steeds op de sehroefspil geplaatst worden of als drijvende wielen dienst doen, het rad of de raderen, die uit X volgen, moet op den verdeelkop geplaatst worden of als gedreven wielen functionneeren.

Vervolgens weer eenige voorbeelden, welke het behandelde ophelderen zullen.

1) Voorbeeld, t = 80. g = 2. s = 4. / = 24 Eng. dm.

t 80

c = = = 10. X = 24.

g.s 2x4

a _ 24 _ 48

T ~ÏÖ = 20'

Rad 48 tanden op den verdeelkop. Rad 20 tanden op de sehroefspil, met een willekeurig tusschenwiel.

2) Voorbeeld, t = 120. g — 2. s = 4. / = 60 Eng. dm.

/ 120

c = = =15. X = 60.

g.s 2x4

a 60 10 x 6 50 x 30

'u 15 3x5 15 x 25 Raderen 15 en 25 drijvende, raderen 30 en 50 gedreven wielen. 3) Voorbeeld, t — 40. g = 1. ,9 = 4. I = 125 Eng. dm. c = 10. X = 125.

a 125 5 x 25 25 x 50 75 x 100

b 10 1 x 10 10 x 10 30 x 20 Haderen 20 en 30 drijvende, raderen 75 en 100 gedreven wielen.

4) Voorbeeld, t = 180. » = 3. s = 4. I = 5| Eng. dm.

180

c = — = 15. X = 54.

3x4

a _5.J 11 22 b 15 30 60 Had 11 op den verdeelkop, rad 60 op de sehroefspil met één willekeurig tusschenwiel.

5) Voorbeeld, t = 60. g = 1. .v = 5. / = Eng. dm.

v c = -1— = 12. X = 92.

g.s

a _9f 39 .26

b "12 48 32'

6) \oorbeeld. t = 80. g = 2. s = 5. / = 287/„ Eng. dm.

t 80 c = =- 8. \ = 28'