is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door 25,4 van de spiraallengte, dus de spiraallengte in Eng. dm, overeenkomt met een getal, waarvan de factoren of het getal zelf voorkomt onder de bij de fraismachine aanwezige tandwielen.

Op deze wijze uitgevoerd, wordt voorbeeld 2 als volgt :

b = 9 X 80 = 720 mM.

711,2 mM = 28 Eng. dm. b. wordt dus vastgesteld op 711,2 mM.

tg B = — = 2^- = 0,3532.

ë b 711,2

In de tabel vindt men voor tg 19° 20' = 0,351

tg 19° 30' = 0.354 wijl 0,3532 altijd nog dichter bij 0,354 ligt dan bij 0,351. wordt de hoek, waarin de tafel geplaatst moet worden 19° 30'.

Hieruit blijkt, dat het verwaarloosde in het oorspronkelijke voorbeeld 2 niet grooter was, dan 20'.

Van meer belang is het om de spiraallengte in millimeters in overeenstemming te brengen met een bepaalde Engelsche maat. wanneer na omzetting mocht blijken, dat dit getal ondeelbaar is.

Stel b.v. de spiraallengte was geweest 715 mM, dan was de dichtst

113

nabij liggende Engelsche maat 28ï = ■ Eng. dm.

113 is een getal, waarvan gewoonlijk geen wiel aanwezig is en ondeelbaar, en neemt men dan als boven 711,2 mM, waardoor de maat zuiverder wordt en tevens een deelbaar getal ontstaat.

3) Voorbeeld.

Diameter frais 3", lengte van de spiraal 27".

t = 80. g = 2. s = 4.

a = 3t. b — 27.

a 3t 1 ^ w

^B=T==27=TT = °- m / s 19° 10' = 0,348.

/ 80

g. s. 2x4 \ a 27 3 x 9 30 > 45 c b 10 2 x 5 20 x 25

Volgens tabel 1 blz. 51, moet deze frais 22 a 23 tanden verkrijgen. t 80 _ 80 . 1^18 g. v. 2 x 22 44 p 22

In de nu volgende tabellen is voor diameters tot 240 mM en \" en tot een spiraallengte van 3000 mM. en 100" de hoek. waarin de tafel geplaatst moet worden te vinden door horizontaal en verticaal de kolommen na te loopen, tot zij elkaar op één waarde ontmoeten.

Het achterdraaien van l'raisen, hoewel inderdaad behoorende tot dit hoofdstuk, zal later afzonderlijk behandeld worden.