is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot voor eenigen tijd werd het voedingsmechanisme aangedreven door een drievoudige trapschijf op de hoofdspil der fraismachine, waar tegenover op de voedingsas een contra-trapschijf liep. Deze trapschijven maakte men nog onderling ongelijk in diameter, zoodat deze dus zoo noodig nog onderling verwisseld konden worden. Men verkreeg daardoor 3, resp. 6 verschillende voedingssnelheden voor elke snelheid van de fraisspil.

In den laatsten tijd, (en thans zijn alle Amerikaansche fabrieken van eenige beteekenis er reeds toe overgegaan) wordt de voeding niet meer aangedreven door een trapschijf, doch door een enkele aandrijving door de hoofdspil en worden door middel van een radercombinatie tot 16 verschillende positieve voedingssnelheden verkregen, steeds afhankelijk echter van de snelheid, waarmede de frais roteert.

Een der laatste constructies, die van Brown and Sharpe en Kearney and Trecker brengt op dit punt een groote verbetering. De verschillende snelheden, waarmede de frais roteert, worden namelijk niet meer verkregen door middel van trapschijven, doch door middel van raderoverbrenging, afgeleid van één spil der fraismachine, die met onveranderlijke snelheid roteert. Van deze spil uit wordt de voeding aangedreven, en deze is dus niet meer afhankelijk van de snelheid, waarmede de frais roteert. Het eenige juiste zou echter zijn, wanneer de voeding werd aangedreven, geheel onafhankelijk van de machine van uit een afzonderlijk voordrijfwerk. Hieraan zijn echter tot op heden nog niet overwonnen bezwaren verbonden.

De snelheid, waarmede de snijtand der frais door het materiaal kan bewegen, is hoofdzakelijk afhankelijk van de soort van het te bewerken materiaal en de kwaliteit der frais, aangenomen dat voorhanden is een goed geconstrueerde en bewerkte frais en een machine, die een rationeele sneesnelheid veroorlooft.

\ aste, voor alle gevallen geldende regelen omtrent de omwentelingssnelheid voor fraisen zijn niet te geven, zij moeten steeds weder naar de omstandigheden, die zeer uiteenloopend zijn, worden bepaald. In het algemeen geven fabrieken, die het maken van fraisen als specialiteit beoefenen als Loewe en Reinecker de volgende getallen voor het aantal omwentelingen per minuut:

n _ 5000 ) voor uitgegloeid werktuig- \ _ ■ _D-

Diameter frais in mM ) staal en gietijzer J « '3

5000 — 6000 ) voor smeedijzer en f S o ^

n . — ; ;— > J \ ^ >

Diameter frais in mM ) vloeistaal i 2 _ o

1 o >

8000 — 10000 ) 13 5"

n• — ~pr. 7 z—:—: rr— [ voor messing en brons I 2. v S

Diameter frais in mM i / " te