is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hft hWrk,e ^ M ondiepte 3.2

tanden 1' "»

De fraisheit L diameter vt 65 Tm T d' 2°» ">M

per minuut De tandheugel, worden in' ,' ZnuTgeS' " mM'

"« van

beWeAte Vbk " 45 "*■ --diepTeT'^r^Si

asSSSSHSKJtts

ssst«cs£a£S3^s

3-5 mM. Materiaal gietijzer. ° mM' sneed'epto

28. Een frais van 65 mM diameter maiL-t •}/

minuut, heeft een voeding van 2 7 m M ZT «"Wentelingen per

overeenkomende met 92 mM per minuut en n^'eérfnèediepte'van

Zm-l «Er "reed,e V1"70 ™%PZ2-

29. hen frais van novo-staal, diameter 50 mM maakt o&i ,

van 635 mM^. oTvoe^ng'tedraagt3^ ^Wentelin«ss^heid overeenkomende ,net 9.5 mM pefminnuf^La ZZ "'

<£ 25 mM Breedte ^ ™ -

overeenkomende me, een omtrek," " X """ """'T en heeft een voeding van 1 27 mM „ . , P0'' seconde>

overeenkomende met 305 mM per minuut"'"°"tP ^ ^ ,,aissPil' 31. Een frais van 90 mM diametfir in „,\i ie

doorloopen een groef van 25 mM diep in smeedstall Het".» >1J eonniaal telgen bedraagt 56, de voeding

«75 mM, zoodat per minuut een gr„e, ter lengte van ,10mM3,

breedte m „eet,"" ^ raN'.diameter «ietstukken van 60 mM lingen VeSra.T/6 Spa<"l<1"?>,l,■ va" 3'5 ">»•• Het aantal omwente-

zoodat een" * afwïï vTï» mu 5 ™M

33 Fpn f ':,aaihln?;an 230 mM per minuut verkregen wordt

minuut en heeft ^voeding^T^ ^ °mWente,in«en Per

t^rno"161^0 minUUl °n'fpai8t' ieXeel"

te van 1 /0 mM af met een spaandiepte van I mM.