is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE UNIVERSEEL FRAISMACHINE.

In fig. 202 is afgebeeld de eerste door de toenmalige firma J. K. Brown vervaardigde universeel fraismachine, waarop deze op 21 Februari 1865 patent verkreeg, daarnaast in fig. 203 een universeel fraismachine

Fig. 202. Fig. 203.

Universeel fraismachine van 1865. Universeel fraismachine van 1909.

van dezelfde firma, thans Brown and Sharpe, van de nieuwste constructie. Opmerkenswaardig is, dat niettegenstaande het groote verschil in constructie, niet alleen de uitwendige vormen, doch tevens de grondgedachte van den oorspronkelijken constructeur ook in dit nieuwste type zeer duidelijk terug te vinden zijn. De machine is verbeterd en gewijzigd, doch heeft haar typeerende vormen behouden.

a) De hoofdspil en haar kussens.

Bij de universeel fraismachine, waarvan fig. 204 een algemeene afbeelding geeft, is de hoofdspil, haar lagering in het frame en de wijze waarop deze wordt aangedreven, een der voornaamste punten der constructie.

De hoofdspil der machine is over de geheele lengte doorboord en aan de voorzijde voorzien van een conische boring, teneinde de fraisen en fraisspillen centrisch in de hoofdspil te kunnen plaatsen. Bovendien is de voorzijde van de spil, en wel dat gedeelte, dat buiten het kussen reikt, van schroefdraad voorzien, ten einde hierop groote fraisen,