is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken. A is de stofkap van het kussen. In fig. 224 is het achterste kussen afgebeeld.

Een andere constructie der hoofdspil toont fig. 225. De spil loopt in een met wit-metaal gevoerde conische bus. Bij D is de spil van een

Fig. 225.

Hoofdspil der Cincinnati fraismachine.

gekartelde spiegleuf voorzien ; het voorste tandrad F, wordt met den daarop vast verbonden ring H, door middel van het eveneens gekartelde drukstuk C, dat in de overeenkomstige inkervingen in den spieloop grijpt, op de spil bevestigd. Voor het nastellen van de spil draait men de moer G dichter tegen het tandrad F. Deze stelmoer bevindt zich op het verlengde gedeelte van de voorste bus en drukt tandrad en spil naar achteren in den conus. Heeft men na langdurig bedrijf de spil vaak nagesteld, dan bestaat de mogelijkheid, dat de ruimte tussclien liet achterste lager en de trapschijf te groot wordt. Ten einde dit te verhelpen, draait men den stelhout B van het drukstuk C door middel van den sleutel A zoo ver mogelijk terug ; de stelmoer G wordt eveneens weer teruggedraaid in haar oorspronkelijken stand: men kan dan trapschijf en tandwiel met de hand naschuiven tegen de stelmoer G. waarna men, nadat men het drukstuk C weer heeft vastgezet, door middel van de stelmoer G de spil weer sluitend in het kussen stelt. Opmerking verdient hier de zeer groote lengte van het voorste lager. De achterste bus is weder gespleten, van buiten tapsch met cylindrische boring. De spil heeft viltsmering.

Deze constructie van een der beste Amerikaansche fabrieken op het gebied van fraismachines, werd door haar tot 1904 uitgevoerd en daarFraismachines. \ ■>