is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9°. Alle voedingsbewegingen worden bediend van uit de standplaats

Fig. 254.

Aandrijving der voadingsbewegingen der Cincinnati fraismachine.

van den werkman, d.i. aan de voorzijde van het hoekstuk.

De verbinding tusschen de hoofdspil der fraismachine en de hoofdas der voedingsbeweging wordt bij sommigen verkregen door middel van tandwielen, bij anderen door middel van ketting en kettingraderen fig. 253, bij derden weder deer middel eener as, gedreven door conische wielen, fig. 254 ; in alle gevallen echter bestaat er een vaste verhouding tusschen het aantal omwentelingen der beide assen.

Tusschen de hoofdas der voeding en die, welke de beweging verder overbrengt, bevindt zich een raderkast, en is men doorliet

Fig. 255.

Voedingsraderkast der Kempsmith fraismachine.