is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verticale schroefspil bewogen. Door het groote conische wiel, bevestigd op de lange dwarsas (fig. 266), wordt tevens, daar dit wiel vast op deze as bevestigd is, de automatische langs- en dwarsvoeding verkregen \ oor de dwarsvoeding bevindt zich op het einde van deze as een recht tandwiel, hetwelk in een rondsel grijpt, dat los op de schroefspil loopt, doch door middel van het krukje B, fig. 264 met een klauwkoppeling, welke met een loopspie op de schroefspil loopt en deze meeneemt, verbonden kan worden. Voor de langsbeweging van de tafel • lengen een drietal conische wielen de beweging naar de schroefspil ! Pr fra'stafel over. De verdere overbrenging is in fig. 266 niet zicht-

-f:- lg: toont eehter den onderkant van de fraistafel der

eblond Iraismachine, die, voor zoover dit gedeelte betreft, gelijk is aan de Hendey machine. Het bovenste conische wiel op de verticale as in fig. 266 grijpt in het onder aan de tafel zichtbare conisc ie wie , dat, op een bus bevestigd, vrij om de schroefspil (er tafel wentelt. Op de schroefspil bevindt zich een klauwkopDeline.

Fig. 269 cn 270.

Voedingsbewegingen der Garvin fraismachine.

die, wanneer deze door middel van het krukje D met het conische wiel gekoppeld wordt, door middel van een loopspie de schroefspil wentelt welke de tafel beweegt. Alle automatische voedingsbewegingen worden dus door klauwkoppelingen ingeschakeld, en kunnen door aanloopnok-

ken uitgeschakeld worden. De nokken voor de verticale automatische

uitschakeling z.jn in fig. 266 links zichtbaar, en kunnen door middel oer gekartelde schroef E zuiver ingesteld worden.

Fig. 26!» en 2/0 toonen de automatische voedingsbewegineen der tiarvin fraismachnie.

I is een universeelkoppeling, welke door de voedingsas bewogen vvor t en de hoofdas .1 van de voedingsbewegingen drijft. Op deze as is bevestigd het tandwiel S, hetwelk loopt op het in fig. 270 zichtbare tandwiel S en het daarin grijpende kleine tandwiel. Deze beide tandwie-