is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een 2l/t" riem. Een drievoudige trapschijf is geplaatst op het eind van de drijvende as, fig. 339, welke de hoofdspil drijft door een aantal tandwielen in de voedingraderkast, en verder de fraiskop drijft door de verticale telescoopas en conische tandwielen. Het is dus mogelijk door middel van de trapschijf, aan de frais drie verschillende omwentelingssnelheden mede te deelen voor verschillende diameters van fraisen en verschillend materiaal. De aandrijving van de frais is dus direct, zoodat de lrais niet beschadigd kan worden door het slippen van den aandrijvenden riem. De oliepomp wordt door een afzonderlijk riempje gedreven, terwijl voor snel terugloopen van de slede de hoofdspil direct gedreven wordt door de snaarschijf.

De omwentelingssnelheid van de spil kan gewijzigd worden door middel van wisselwielen, aan het eind van het bed. Door liet verplaatsen van twee handels, één er van heeft zes, de andere drie standen, kan men 18 verschillende omwentelingssnelheden, in geometrische lijn oploopende, verkrijgen voor elk der drie snelheden van de aandrijvende trapschijf; daardoor krijgt men in totaal 3 x 18 = 54 omwentelingssnelheden, zoowel van hoofdspil als transporteur. Door een derden handel kunnen deze snelheden zoowel voor links- als rechtsomloop worden ingesteld. De handels en het mechanisme zijn in fig. 339 zichtbaar juist boven de trapschijf.

De fraisen, welke op deze machine worden gebruikt, zijn geïllustreerd in fig. 340—341. Bij deze fraisen snijden de tanden om den anderen links en rechts. Alleen één tand snijdt aan beide zijden, zoodat deze tand als nasnijder kan worden beschouwd. Voor het zuiver slijpen dezer fraisen. is een kleine, speciale slijpmachine geconstrueerd, die bij de machine onmisbaar is.

Het werk wordt, juist naast het punt, waar de frais snijdt, gesteund in een loopenden bril, welke is ingericht voor verwisselbare stalen bussen, overeenkomstig den diameter van het werk.

De machine kan ook ingericht worden voor het fraisen van inwendigen schroefdraad. In plaats van den gewonen fraiskop wordt op de dwarsslede een toestel geplaatst voor inwendig fraisen (fig. 342), op de spil plaatst men een klauwplaat, overeenkomstig de soort van het te fraisen werk, en zonder verdere verandering is de machine voor inwendig fraisen gereed.

k) Tandradiraismachines.

De eerste gefraisde tandraderen werden vervaardigd op de universeel Iraismachine. De frais wordt automatisch door het tandrad gevoerd en «Ike maal dat de frais liet tandrad doorloopen had, moest de tafel uit de hand worden teruggedraaid, de verdeelkop uit de hand worden ver-