is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z1J ® V®n 4lte llggen ; gelijktijdig heeft de andere arm de glijdring in 46 (tig- 3)3) meegenomen, de frictiekoppeling in 42 gesloten en de tandwielen 41, die in omgekeerde richting van beweging op de schroefspil van de slede werken als het wormwiel 38, de beweging van de schroefspil omgekeerd, zoodat de fraisspilslede terugloopt Op den terugloop ontmoet de nok aan de slede den aanslag op stang 60 hefboom 45 wordt weer verplaatst, koppeling 42 geopend en de klauwkoppehng in 38 weer ingeschakeld. Hefboom 47 (fig <>o4) dient voor het met de hand uitschakelen van de voeding. Door handwiel 48 (fig. 346) kan de fraisslede uit de hand worden verplaatst.

Fig. 353.

f rictiekoppeling voor don versnelden terugloop der fraisslede.

Wanneer de frais een tand heeft gesneden en de fraisspilslede uuggeloopen is, wordt bij het omkeeren der fraisslede om opnieuw den heenloop te beginnen, het te fraisen tandwiel automatisch een zooveelste gedeelte eener omwenteling verplaatst, als er tanden in net tandwiel moeten komen.

Het automatisch verdeelen is onafhankelijk van het aandrijven van t , pl1- Doze beweging wordt ontleend aan de met een constant aantal omwentelingen loopende randriemschijf 40 (fig. 352) en wordt door middel der wormwieloverbrenging 49 (fig. 355), de frictie

f t ?? o rrdeelSChijf 51' (fig" :i56> en de wisselraderen 52, 53 > n ' 'lg' 352) °P het verdeelrad overgebracht. De verdeelschiif 51 maakt één, twee of vier volle omwentelingen, welke door pen 55 worden gecontroleerd. De fraisslede loopt tegen den aanslag op stang