is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mM breedte, met 30 landen in een hoek van 45° dan moeten in de eerste plaats wisselwielen opgezet worden, waardoor bij 30 omwentelingen van de frais, het rad één omwenteling volbrengt. Om de frais een rechtlijnige verplaatsing van 20 mM mee te deelen, moet de schroefspil der voeding, die een spoed heeft van 2 gangen per 10 mM, 4 omwentelingen maken, waardoor de slede, waarin de frais roteert 20 mM wordt verplaatst. Gelijktijdig evenwel moet de frais over het werkstuk spiraallijnen van 45° beschrijven. Hiertoe werken de vier omwentelingen van de schroefspil met behulp van wisselraderen en een differentiaal raderoverbrenging zoodanig op de fraisspil. dat deze één omwenteling meer maakt. Deze ééne meerdere omwenteling heeft dus plaats gedurende den tijd, dat de slede over een lengte van 20 mM verplaatst wordt en verplaatst het werkstuk 20 mM ten opzichte van den oorspronkelijken stand ten opzichte van het tandrad. De resultante hiervan vormt een lijn van 45° ten opzichte van de as van het tandwiel.

In dit voorbeeld is eenvoudigheidshalve uitgegaan van de opgaaf, dat het aantal omwentelingen van de frais tegenover een bepaald aantal omwentelingen van het te snijden tandwiel juist met één omwenteling moest vermeerderd worden.

Hot spreekt vanzelf, dat dit alleen bij een hoek van 45® het geval is; elke andere hoek eischt nxeerdere of mindere verplaatsing, al naar een grootere of kleinere hoek noodig is.

Men kan ook tot hetzelide doel geraken door het aantal omwentelingen van het tandrad, gedurende den tijd, dat de slede zich over een afstand gelijk aan de tandbreedte verplaatst, een of meerdere of een gedeelde van een omwenteling achter te doen loopen, waardoor bij tegenovergestelden stand van de wormfrais ten opzichte van het te snijden tandwiel, tegenovergesteld loopende spiraallijnen verkregen worden.

Op deze wijze kunnen met een en dezelfde wormfrais schroefwielen van 0°—180° spoed gesneden worden, al naar men de frais écn of meer omwentelingen laat voorloopen of het te fraisen rad laatachterblijven.

Steeds moet echter de fraisas in een zoodanigen hoek geplaatst worden, dat de richting van den schroefdraad van de frais overeensteemt met de richting der tanden van het te snijden tandwiel.

In fig. 363 is het andere type automatische tandradfraismachine volgens het ontwikkelingssysteem, afgebeeld.

De slede aan de verticale kolom is alleen verticaal verplaatsbaar en niet draaibaar. De raderen worden in verticalen stand op een spil, die in deze slede loopt, gespannen. De frais loopt in de slede op het horizontale bed en wordt automatisch over het Fraismachines. 17