is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekstang. zoowel vast in den conus trekken, als na gebruik er weder uitdrukken.

Ten einde te voorkomen, dat wegens niet voldoende vastzetten van de frais deze in den conus slipt en daardoor de zuiverheid van den conus zou lijden, is aan de onderzijde een gleuf in de fraisspil gefraisd. waarin de overeenkomstige vorm van de frais past,"zoodat slippen onmogelijk is.

Aan de onderzijde is de fraisspil van schroefdraad 25 (lig. 384) \ oorzien voor het opplaatsen van fraiskoppen, welke schroefdraad, wanneer zij niet gebruikt wordt, door een beschermmoer is bedekt 26 (fig. 385). Naast de hoofd-fraisspil bevindt zich oen kleine neven-

spil, waarin fraisen van kleiner diameter geplaatst kunnen worden ; ten einde de gewenschte omtrekssnelheid te verkrijgen wordt deze spil versneld aangedreven. (Fig. 385).

De aandrijving dezer spil geschiedt door 3 tandwielen 27. 28 en 29 van af de hoofdfraisspil. Het middelste tandwiel 28 bevindt zich op een excentrische spil 30 (fig. 386) en kan door den

6V"V,,U"UU «"men, wuaai ue snenoopenae neven-

spil niet altijd behoeft mee te loopen en alleen bij gebruik in bedrijf wordt gesteld. Deze nevenspil is op dezelfde wijze gelagerd als de hoofdspil. de overbrengingsverhouding is 1 : 2.27 zoodat zij 30 450 omwentelingen per minuut maken.

Ue machine is voorzien van de volgende automatische voedingsbeweging (fig. 390—394) :

1. Verticale verplaatsing van de fraisspilslede.

" >< >> kolomconsole (niet automatisch).

• !. Langsbeweging „ „ fraistafel.

4. Dwarsbeweginsr

Koteerende beweging „ „ ronde fraistafel.

1* itf. 390. Do raderkast voor de voeding.

helix

>Olll

111- en 1lit crPSir»V» O L-nlrl 11'APrlnr. l i. .1