is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spilslede tegen het scliuine vlak van hefboom 86 loopen, dezen terugdrukt, daardoor de nokken 84 uit elkander drukt en de wormkast b3 doet zakken. Ten einde te ver doorloopen der slede te voorkomen dienen de schuine vlakken 87( fig. 397), welke in elk geval op die punten de voeding der slede uitschakelen. Wordt deze voedingsbeweging niet gebruikt, zoo kan men ze ten einde een onnoodig los meeloopen der conische wielen 73 en 74 en van as 75 te vermijden, door het uitzetten van koppeling 88 op de verticale as buiten werking stellen. De fraisspilslede kan tevens door middel van het handwiel 89 en de vier conische tandwielen 90. 91. 79 en 80 fig. 200 uit de hand verplaatst worden. Door den verdeelden ring 92 kan men de verplaatsing der fraisspilslede op V50 m.M aflezen. De twaalf voedingssnelheden der fraisspilslede liegen tusschen tusschen 0,33 -s- 2 mM per omwenteling van de groote fraisspil.

De voeding van het hoekstuk (fig 395—396 en 400).

De conische tandwielen met 30 en 50 tanden in de kast 93 brengen de voedingsbeweging van de verticale as 69 op de tafel 70 over. Door tandwiel 94 (met 36 tanden), dat met het conische wiel van 50 tanden op dezelfde spil bevestigd is, wordt rad 95 (met 72 tanden, fig. 400) door middel van een tusschenwiel bewogen. Op de van een spieloop voorziene as 96 in het hoekstuk (fig.

•±00), welke een verticale doorsnede over het hoekstuk te zien geeft, bevindt zich behalve tandwiel 95 nos? het conische tandwiel 97, en aan het linksche einde het rechte tandwiel 98. Het conische tandwiel 97 is over as 96 verplaatsbaar, en roteert in een lager 98, aan het hoekstuk bevestigd. Aan dit lagerbokje 98 zijn tevens bevestigd de conische tandwielen 99 en 134 en de

bronzen moer 101. waarin schroefspil 102 loopt. Het conische tandwiel 100, fig. 401, brengt de voedingsbeweging op de tafel over, terwijl rad 98 (op as 96) in koppelrad 103 grijpt, hetwelk door den hefboom 104 (buiten aan het hoekstuk) in- en uitgeschakeld kan worden (fig. 395). De dwarsvoeding van de fraistafel kan op elk gewenscht punt door verstel-

Fig. 399.