is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dellen. .'traismaAinc, voor algemeen fraiswerk tevens voor profielfraisen ingericht; de lichtere modellen niet.

In hg. 404 is een verticale fraismachine van Herbert afeebeeld

Fig. 404.

Verticale fraismachine van Herbert.

1

met een ■ langsverplaatsing der fraistafel van 62 Eng. dm. en een dwarsverplaatsing der slede van 38 Eng. dm., een machine van betrekkelijk groote afmetingen dus, waarvan dan ook alleen de frais-

spilslede over een lengte van 18 Eng. dm. verticaal verplaatst kan worden en welke tevens voor profielfraisen is ingericht.

De machine wordt aangedreven door een ifzonderlijk vóórdrijfverk met viprvnnHin-o

irapscniji. van al deze trapschijf geschiedt de overbrenging op de fraisspil door een nemschijf, geplaatst op dezelfde as, waarop de

welke de ft ™ ^ SeIeideschiJven op de riemschijf,

afhankefiik SP . 7eegt-, ' riemSchijf Io°Pt op een bus, onlaatstP i'a,n .de <ralSSpl1' Z00dat &een onzijdige riemtrek op de laatste mogel.jk is, terwijl de schijf de fraisspil drijft door een klauw-

wordPeenngDeWasarrde in" en ^geschakeld kan

worden. De spil IS over de geheele lengte doorboord en de fraisen orden door een trekbout vastgezet. Deze spil heeft 16 omwente-

dezTde fr 1 H f riUSS|,llsl('do is verticaal verplaatsbaar, en met eze de fra sspil, de drijvende riemschijf heeft een vasten stand en fraisspil loopt vrij door de loopbus.

1 erzijde bevindt zich aan de kolom een draaibare arm, welke bii zwaar fraiswerk het einde der fraisspil omvat, zoodat deze aan de

scanden " eTnrr °ndersteund is" Deze kan verticaal in twee ■ < den geplaatst worden, teneinde zoowel bij de ronde als bij de

langwerpige tafel te kunnen dienen. Indien niet in gebruik kan

< eze arm geheel boven de fraistafel weggedraaid worden.

oor profiel fraisen kan aan den arm een copieerrol bevestigd wor-