is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

agers van de spil zijn beide conisch. Aan heide zijden van elk ger bevindt zich een geharde en geslepen stalen ring. De spil is

schen s0Iï V°°rZien Van ^ kraag en de verticale druk tus-

spd en lager wordt opgenomen door den zich daartusschen

bevindenden stalen rinj* In het bovenlager loopt een geharde stalen conische bus, welke met een cylindrische boring door middel eener spie op de fraisspil bevestigd is, doch verticaal aanzetbaar. Beide lagers kunnen onafhankelijk van elkaar door middel van stelmoeren nagesteld worden. Bij het onderste lager bevindt zich deze moer op de fraisspil zelf, en de fraisspil kan dus tegen den conus hooger op worden gesteld, bij het bovenste lager bevindt zich deze moer op de stalen bus. De copieerstift wordt in het gietstuk vastgespannen in een bus ne¬

vens de fraissuil pn tan

Fig. 407.

Werkwijze der copieerfraismachine.

gemakkelijk verwisseld worden. Door een sp'paalvee™1opgeslote^n een buis nevens de fraissnil m

r.., opn ^L'Daianceera. ue snan-

kle/ln eZGr TTi k3n d°°r e6n 1UOer boven aan de buis "aar verkiezing ingesteld worden.

Een copieer-fraismachine van Loewe is voorgesteld in fig. 409 et werkstuk wordt geplaatst op een in langsrichting op een vast bed verplaatsbare tafel. De beide fraisspilsltden bewegen in hori-

(fie Ilofd ? ?Ver. het dwarsjuk- Van de beide fraisspillen a, Li • Gen geW°°nlijk tot voorfraisen. de andere voor

nairaisen ; z,j z,jn van elkander onafhankelijk en bevinden zich in verticaal verplaatsbare fraissleden c, welke''door handhefboomen ö bewogen kunnen worden, terwijl elke fraisslede van een copieer-

in' de" ZZ?e\ De).1lor,zo1ntale verplaatsing geschiedt gelijktijdig t. li i n^chaPPeIlJke s,ede d door middel van rondsel e en andheugel f door kruk g. De spantafel h, waarop het spantoestel met het copieerstuk bevestigd wordt, is eveneens door