is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kruk r, de raderoverbrenging k en tandheugel l in horizontale richting, doch haaks ten opzichte van de beweging der fraisspilslede e verplaatsbaar.

De copieerbevveging geschiedt op zoodanige wijze, dat door middel der beide kruk¬

ken g en i spillen en spantafel gelijktijdig bewogen worden, terwijl de copieerstift tegen het copieerstuk drukt, waardoor de vorm van het laatste aan het werkstuk wordt medegedeeld. Voor het fraisen van gesloten, inwendige vormen worden de fraisen door het naar beneden drukken der fraisspilslede c in het materiaal gevoerd en door een invallenden klink m in dien stand vastgezet. Is het stuk bewerkt, dan wordt de klink m weggenomen en de fraisspilslede e wordt door een spiraalveer

weer omhoog gebracht.

\ oor het vervaardigen van vormstukken naar origineelen wordt de spil w der linker fraisspilslede, waaraan anders de copieerstift bevestigd wordt, van een frais voorzien en door inschakelen van een tandrad o in beweging gebracht. De eigenlijke fraisspil a, welke door het uitschakelen van een koppeling p buiten werking wordt gesteld, dient dan als copieerstift-houder.

De hierboven omschreven fraismachine wordt eveneens als gewone verticale fraismachine voor fraiswerk met rechte lijnen gebouwd. Fig. 412 geeft hiervan een afbeelding.

Dit type is geen machine voor algemeen fraiswerk, doch heeft een beperkte toepassing voor werkstukken, waarvan bewerkt moet worden oppervlakken, groeven, het afwerken van zijkanten, het vlakfraisen

Fig. 408.

Doorsnede der fraisspil der copieerfraismachine.