is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

machine dient voor het afronden aan de zijkanten van tandraderen hetwelk noodig is, wanneer twee tandwielen onder het loopen ziic elings in elkaar geschakeld moeten worden, zooals dit noodig is bij automobielen, tandraderen van voedingraderkasten van werktuigmachines, enz. Het zeer kleine verticaal loopende fraisje, dat 2/00 omwentelingen per minuut maakt, beschrijft gedurende b*

Fig. 418.

Tweespillige spieloopfraismachine.

fraisen volgens een mal om eiken tand een halven cirkel.

Het rad, welks tanden afgerond moeten worden, wordt op de horizontale spil van het op de tafel geplaatste toestel bevestigd. Deze tafel is verticaal uit de hand verplaatsbaar, terwijl de fraisspil eveneens uit de hand verticaal verplaatst kan worden, doch over een geringe lengte. Evenwijdig aan de spil, waarop het te bewerken rad, bevindt zich een tweede spil, waarop een tandwiel wordt geplaatst, dat in het te bewerken rad grijpt. De machine wordt gedreven door een snaar, die dubbel drijft: 1°. de fraisspil, 2°. een snaarschijfje aan de achterzijde van de kolom, welke de automatische verplaatsing van fraisspil en rad bewerkt,

is de machine in bedrijf gesteld en het fraisje op juiste diepte en stand ten opzichte van de af te ronden tanden, dan wordt het fraisje automatisch rond den tand gevoerd, en tevens het tandrad wanneer de tand gereed is, één tand verder gedraaid, zoodat dé machine geheel automatisch werkt. Het is niet noodzakelijk, dat de afronding van den tand een halve cirkel is, gewoonlijk is de afronding voor het gemakkelijk ingrijpen der tanden spitser.

In fig. 421 is een spiraalborenfraismachine van Reinecker afge-