is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ning verre achterstaat bij een machine, welke werkelijk voor een der bovengenoemde doeleinden is geconstrueerd.

Een der meest gebruikte toestellen is het verticaal fraistoestel armede het mogelijk is 0p de horizontale fraismachine ook met een verticaal roteerende frais te werken.

In fig. 433 is een verticaal fraistoestel afgebeeld terwiil in f,V inr.

aan de machine bevestigd, eensdeels met schroefbouten aan de kolom der machine en verder aan den horizontalen arm boven de fraisspil door middel van een klemmenden strop.

In fig. 434 (eenigszins afwijkend van constructie van het in fig. 433 afgebeelde toestel), is het stuk A vast aan de machine bevestigd, i De voorzijde van dit stuk is voorzien van een cirkelvormige ~]~ groef c, waarin het toestel, ondersteund door den strop E 360° draaibaar is, zoodat het toestel in eiken gewenschten hoek kan worden geplaatst.

'i

Fig. 434.

Doorsnede verticaal fraistoestel.

spil geplaatst in de horizontale fraisspil aan het einde van p.e voorzien, drijft, wanneer ze roteert, de" horizontale bus met

plaatste T , grijpt in het °P de verticale fraisspil ge-

ging wordt^ebracht! W ta ^

De verticale spil loopt bij G in een conisch lager en wordt door de stelmoer « zuiver gesteld. Het bovenste lager is uitwendig conisch, inwendig cylmdnsch en over de geheele' lengte opengezaagd en b,j slijtage kan door de moer b het bronzen lagcfr aangeSd en daardoor de inwendige diameter vernauwd worden.