is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

riu eveneens automatisch plaats vindt, is achtmaal versneld. Fig.

458 geeft een bovenaanzicht van het toestel met afgenomen deksel. Het aandrijven van de schijf a geschiedt door middel van een riem. hetzij van af het voordrijfwerk, waarhij de riem over liet in fig.

459 afgebeelde spantoestel loopt, of door een afzonderlijken kleinen electro-motor, welke onder aan de spantafel van de fraismachine

Fig. 455—45S.

Toestel voor het automatisch fraisen van tandraderen op de horizontaal fraismachine in bovenaanzicht en drie doorkneden.

bevestigd kan worden (fig. 460 en 461), doch kan dit alleen geschieden bij fraismachines, waarvan de tafel voldoende sterk is. Voor de begrenzing der automatische langsbeweging van de fraistafel dienen de op de horizontale stang in fig. 451 en 452 zichtbare aanslagen, welke bij het verplaatsen van de tafel tegen een aan de vaste onderslede aangebrachten aanslag stooten. Deze slang is aan