is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lager op den fraisarm, daarna door een tweeden lager, hetwelk tevens

weder rustte in de steunstuk-

ken, waardoor een vaste verbinding verkregen werd tusschen den fraisarm en het hoekstuk.

In fig. 503 daarentegen bevindt zich de frais, welke van een conus is voorzien, direct in de voorste conische boring van de hoofdspil. De frais wordt door een sluitmoer in de conische boring gedrukt.

Het werkstuk moet van een I -groef voorzien worden. Daartoe is te voren over de geheele lengte door middel van een schijffrais een gleuf gefraisd ter breedte van het nauwste gedeelte der te vormen ~-groef en ter diepte van den grond van het wijd-

rig. 501.

Het gelijktijdig bewerken van meer dan éen werkstuk.

Fru ism ach in es.

Fig. 502.

Het bewerken van een gasmotor.

24