is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men plaatst dus allereerst de tafel in een hoek van 14°. Daarna wordt de verdeelplaat opgeplaatst, waarop de verdeeling 39 voorkomt. Het segment wordt zoodanig ingesteld, dat beide beenen 27 gaten omvatten. Vervolgens worden de wisselwielen opgezet en wel zoodanig, dat de wielen 15 en 20 de drijvende, 30 en 50 de gedreven wielen zijn, want eerst na een rechtlijnige verplaatsing van de fraistafel van 50 Eng. dm. mag de frais één volle omwenteling hebben volbracht. Nadat de frais op de fraisspil is vastgezet, wordt vervolgens het werkstuk zoodanig geplaatst, dat de lijn c a der frais door het middelpunt o loopt (zie fig. 108). Daarna wordt de tafel op hoogte gesteld. Volgens tabel III, pag. 57 bedraagt de tanddiepte van een frais van 100 mM

Fig. 507. Het fraisen van zeskanten.

diam. 11 mM. Men snijdt nu eerst de groeven op een diepte van 10 mM. waarna vervolgens nog eenmaal rond wordt gegaan met een sneediepte van 1 mM.

In fig. 507 en 508 is een toestel op de fraismachine afgebeeld voor het zeskant fraisen van moeren en boutkoppen. In een om zijn horizontale as wentelend toestel zijn in het verticale vlak een zestal bouten geplaatst. Op de fraisspil bevinden zich een viertal fraisen met zijtanden. De fraisen worden, op juisten afstand van elkander op de spil geplaatst. Daar de voe¬

ding verticaal is, kan van de versterkingsstukken tusschen hoekstuk en arm geen gebruik worden gemaakt ; ter ondersteuning van de fraisspil, is een stevige ondersteuning aan de fraistafel bevestigd. Het toestel wordt daarna zoodanig onder de fraisen geplaatst, dat de omtrek der fraisen over de breedte van den houtkop loopt, vervolgens wordt de fraistafel verticaal omhoog gevoerd. Hebben de fraisen alle boutkoppen gepasseerd, dan laat men de tafel weder zakken,