is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den inloopenden kant het materiaal weg, terwijl aan den uitloopen-

A 1- 4- A ~

Fig. 514.

Rondfraisen op de verticale fraismachine.

utii muil ut tajiu

het vlak nog weder nasch raapt en dus

alle oneffenheden wegneemt.

Fig. 512 toont de werkwij ze van het toestel, beschreven op pag. 332 fig. 444, waardoor de fraismachine feitelijk wordt verandert in een steekmachine, daar de beweging van het werktuig een open neergaande is. In het werkstuk in fig.

ol2 worden vierkante gaten gestoken. Op de 4 hoeken zijn gaten geboord, waarin de steekbeitel begint te werken. De beitel kan

telkens 90° worden gedraaid en kan door de langs- en dwarsbeweging der tafel een zuiver vierkant gat gestoken worden. Voornamelijk worden op deze wijze onregelmatige vormen van stalen matrijzen gestoken.

In fig. 513 en volgende figuren zijn eenige interessante voorbeelden afgebeeld van fraiswerk op de verticale fraismachine waaruit blijkt voor welk een groote verscheidenheid van werk de verticale fraismachine toepassing vinden kan. Het machinedeel in fig. 513 heeft een viertal vlakken, z.g. prenten, welke bewerkt moeten worden, alle evenwijdig moeten zijn en een vasten onderlingen afstand moeten hebben. De prenten worden bewerkt door de meskopfrais. Is een der

nrpntpn lipwprbt rïan lopst. mpn nn

Fig. 515. Het fraisen van een ~J~ groef.

den verdeelden ring aan de schroefspil de verticale verplaatsing van

A