is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XIV.

Het slijpen van Fraisen.

Daar is een tijd geweest, dat men de fraisen niet sleep. Dat was, toen frais en fraismachine in haar kinderjaren waren. Men had geen materiaal om de geharde fraisen op de juiste wijze te slijpen en geen machines om deze bewerking te verrichten. Bij den tegenwoordigen stand der techniek kan men zich moeilijk een frais denken, die niet op haar snijkanten door den kunstmatigen slijpsteen is geslepen. Het was, zooals reeds op pag. 13 vermeld, de Amerikaansche firma Brown and Sharpe, die gelijktijdig met een nieuw type frais, de „nieuwigheid" van het slijpen der fraisen door middel van door haar gefabriceerde kunstmatige slijpschijven toepaste, een nieuwigheid, die echter spoedig een der voornaamste voorwaarden voor de verdere ontwikkeling der fraistechniek bleek te zijn.

Niet alleen voor de nieuw vervaardigde frais is het slijpen der tanden door middel van de amarilschijf thans onbetwistbaar noodzakelijk, doch de amarilschijf en de slijpmachine zijn heden de eenige juiste conserveeringsmiddelen om de frais voortdurend in bruikbaren toestand te houden, fraismachine en frais, slijpmachine en amarilschijf, deze vier behooren onafscheidelijk bij elkaar; wanneer de fraismachine met haar snijwerktuig, de frais, de diensten van de slijpmachine en de amarilschijf zou moeten missen, zou het eerste samenstel thans niet bruikbaar zijn. Daarom zal in dit hoofdstuk het slijpen der fraisen afzonderlijk worden behandeld, als behoorende bij de fraistechniek.

De slijpmachine met de amarilschijf vervult in de metaalbewerking van den tegenwoordigen tijd zulk een gewichtige functie, dat zij behalve als hulpwerktuig voor de fraismachine, ook als op zichzelf staand werktuigmachinetype wel degelijk meetelt. In dit hoofdstuk zal echter alleen de //Ynsertslijpmachine worden behandeld en dan nog meer uitsluitend het practisch gebruik dezer machine voor het slijpen der fraisen, dan wel haar constructie.

Als slijpwerktuig gebruikt men den onder den algemeenen naam van amarilschijf voorkomenden kunstmatigen slijpsteen, welke weer onder namen, meer bijzonder betrekking hebbende op de grondstof, waarvan hij vervaardigd is, als corundum, carborundum, pyroniet, etc., aan de markt wordt gebracht.