is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuursverhooging, veroorzaakt door het minder goed snijden der steenen.

De omtrekssnelheid van amarilschijven varieert van 4000—6000 voet per minuut en overeenkomstig den diameter van den steen moet het aantal omwentelingen worden geregeld.

Hieronder vindt men in tabel XXX voor verschillende diameters en omtrekssnelheden het bijbehoorend aantal omwentelingen vermeld.

TABEL XXX.

Diameter der ' Aantal omwentelingen bij een omtreks-

Amarilschijf. I Snelhcid Por minuut van Eng. dm. j 4000 Vopt 5000 yoet 6000 yoet

1 15279 19099 22918

2 7636 I 9549 11459

3 5093 6366 7639

4 3820 4775 5730

5 3056 3820 4584

6 2546 3183 3820

7 2183 2728 3275

8 1910 2387 2865 10 1528 1910 2292 12 1273 1592 1910 14 1091 1364 1637 16 955 1194 1432 18 849 1061 1273 20 | 764 955 1146 22 : 694 868 1042 24 J 637 796 955 26 | 586 733 879 30 j 509 637 764 36 424 531 637 42 364 j 455 546 48 318 397 477 54 283 354 425 80 255 319 383

^ oor het vervullen van pos. 3 moet èn de werkman de noodige practische ervaring bezitten èn de slijpmachine er op geconstrueerd zijn, om achtereenvolgens van alle tanden een zeer dunne laag af te slijpen.

De vormen der steenen loopen uiteen, al naar de werkwijze en de soort der fraisen.