is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het hart van de amarilschijf zakken, als volgens den diameter van de amarilschijf, in tabel XXXII is aangegeven, noodig is ; men drukt den tand met de hand tegen de drukveer. Het slijpen van een linksche hoekfrais is hieraan gelijk; alleen wordt de kop juist op hetzelfde aantal graden van het nulpunt af, aan den anderen kant daarvan geplaatst.

In fig. 557 is het slijpen van de linkerkopzijde van een kop- en

Fig. 556.

Het slijpen van een hoekfrais.

mantelfrais met een komvormige amarilschijf afgebeeld. Op deze wijze verkrijgt men een vlakken en sterkeren snijkant dan de holle snij kant, verkregen met een cylindervormige schijffrais, klsin genoeg van diameter om tusschen de tanden te kunnen slijpen. De frais is op de spil van den draaibaren kop geplaatst en vastgezet door een bout door de spil. De frais is door middel van den kop, die ook in het verticale vlak kan wentelen, zooveel voorover uit het verticale vlak gebracht, als voor den gewenschten snijhoek noodzakelijk is. De console is 1/2° uit den haakschen stand gebracht en staat op 90V2°, opdat de naar beneden loopende kant van de amarilschijf den tand zal raken, terwijl de opgaande kant vrij loopt. De drukveer bevindt zich aan den draaibaren kop en is zoodanig gesteld, dat de tand, die geslepen wordt, op dezelfde hoogte staat als het hart van de frais. Voor het slijpen van den rechterkoptand heeft men dezelfde bewerking; alleen staat nu de console