is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mmwmm.

^

Er bestaan groote gebeurtenissen in de waereldgeschiedenis, waarover de steeds doorvorschende studiën nimmer voltooid, de voortdurend afwisselende beschouwingen nimmer geëindigd schijnen te zijn. Hoe naauwer zy nu met de heerschénde begrippen en toestanden van den loopenden tijd in verband staan, hoe vaster hare belangi ijkheid blijft geworteld en hoe zekerder zy niet zullen ophouden om de aandacht te boeien van iederen beschaafden geest, die nog iets meer behoeft dan zit h meê te bewegen in het materiëele leven, te midden waarvan h\ de hem

ten deel gevallen taak met minder of meer naauwgezetheid afspint.

1