is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1776—'85

handgeklap in de opera in hoonend sissen verkeerd en kan geen groo'-admiraal worden \\ aarlijk eene bron van oneindige smart voor liern ! .

AA ee ook de ^ ille de Paris, de leviathan der schepen! De Brit Rodney heeft tiaar, dank zij zijn nieuwe manoeuvre om de vijandelijke linie door te breken, met de ^ F6" Se^men]ijk ingepakt en weggevoerd. (1) Het schijnt, dat Lodewijk XV g ijk had, toen hij zeide, dat Frankrijk nimmer eene zeemacht zou hebben. Dedaimere

De phixs de Cox dé.

Süffren moet van Hyder Ali (2) en de Indische wateren terugkeeren, zonder veel uitgericht te hebben, maar toch met grooten roem 1 edekt, dewijl hij zesmaal niet geslagen werd, hetwelk, bij de ondersteuning die hij had, inderdaad aan het ongelooflijke grenst. De oude zeeheld smake thans, door Frankrijk geëerd, de rust in zijn vaderlandsche Cevennes; hij doe rook opstijgen, geen kruitdamp, maar enkel keukenrook,door de oude schoorsteenon van het slot Jalès, — dat eenmaal, in andere handen, andere vermaardheid zal erlangen. Niet lang daarna licht de wakkere Laprrouse het anker om eene philanthropische ontdekkingsreis te doen; (3) want de koning verstaat de aardrijkskunde. Maar, helaas ! ook daarmede

\u net niet lukken: de wakkere zeeman gaat, maar keert niet terug. Te vergeefs doormen alle zeeen om hem °P te sl>oien- Hij is spoorloos in het blauwe onmeetlijke

(1) '■> en 12 April 17S2.

het hoofd"'Tr ^ 17TO' ondersteund door Frankrijk, aan

wateion wonderen van d'^w" d ™ ,v "fk e regeering. Sifkrkn verrichtte in de Indische HroHKS. Hij kwam in rfsffn F^krUk Lrue & ^«^"der van den Engelsen admiraal (3j 1 Augustus 1785.