is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1783—'84

aan het brullen der zee, die hem narolt op zijn ongebakenden weg. Hij zweeft, kringelt hooger en hooger, en is eindelijk nog slechts een glinsterend kringetje, als zulk eene Turgotsche snuifdoos, die wij Turgotine platitude noemen; als eenige nieuwe dag-maan. Eindelijk daalt hij neder, door heel eene wereld verwelkomd. De hertogin Polignac wacht met een gezelschap in het bosch van Boulogne, hoewel het een snerpend koudewinterdag is, de 1ste December 1783. Ja, de geheele adel van Frankrijk, met den hertog van Ciiartres aan het hoofd, galoppeert hem tegemoet. (1)

Heerlijke uitvinding! Of is het niet heerlijk, zoo maar op goed geluk"ten hemel te

Lavoisier.

stijgen? Beeld van zoo veel en van onze eeuw van hoop zelve, die, specifiek licht, even zoo majestueus stijgt en zweeft en tuimelt, waarheen het noodlot wil! Gelukkig zoo het gas niet tot uitbarsting komt, en alles allerjammerlijkst uiteenspat en vernietigd wordt. Zoo zoekt de mensch, op windzakken rijdende, de hoogste hemelen te beklimmen.

Ziet verder daar doctor Mesmer (2) in zijn ruime magnetische salons. In een lang gewaad gedost, stapt hij deftig heen en weder, met een eerbied eischenden, opgeheven

(1) Lacrktklle, XYIIIe Siècle. III, 258.

Franz Mesmer, een Zwitser van geboorte, de grondlegger van deleer van het zoogenaamd dierlijk magnetisme, ook wel mesmerisme genoemd.