is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1787

-Over Cagliostro" compileert, en tegen betaling, maar zonder eervollen dank, tallooze

depeches voor zijne regeering schrijft, riekt of ontdekt van verre een rijkere bron En

als een adelaar of gier, of een mengsel van beiden, spreidt hij zijne vlerken uit om huiswaarts te vliegen. (1)

De heer de Calonne heeft een wonderdadigen Aaronsstaf over Frankrijk uitge-

De hertog van Orléaxs.

strekt, en roept dingen te voorschijn, die niemand verwacht. Vermetelheid en vertrouwen wisselen bij hem af met bange zorg, maar zijn luchtig dapper gemoed behoudt de boyenhand V, eens schrijft hij aan een vertrouwden vriend: „Je me fahpitié b moimeme (ik moet mij zelf beklagen), dan weer noodigt hij een gelegenheidsdichter of rijmelaar uit, om de vergadering der Notabelen en de naderende omwenteling te bezingen. (2)

'1) Fils adoptif: Mémoires de Mirabeaij, IV, 4 et 5.

(2) Biographie universclle, § Calonne (door Guizot).