is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1788 Sept..—Oct.

rispelijk wereldlijk hoofd naar Parijs gekomen, om drie vragen te doen en te beantwoorden : Wat is de derde stand? Alles. Wat is hij tot nog toe in onzen staatsvorm geweest? Niets. Wat verlangt hij? Iets te worden. (1)

De hertog van Orleans, want voorzeker is deze, op zijn weg naar den chaos, in het dichtst van dit alles, geeft zijne Dèlibérations (2) in het licht, waarvoor hij als vader staat, ofschoon Laclos van de Liaisons dangereuses er de schrij\er 'san

Abbé Sieyès.

is. (3) De slotsom is eenvoudig deze: de derde stand is de Natie! Daarentegen maakt monseigneur d'Artois met de overige prinsen van den bloede in een plechtig \ertoog den koning bekend, dat, wanneer men aan zulke dingen gehoor geeft, privilegiën, adel, monarchie, kerk, staat en schatkist in gevaar verkeeren. (4) In gevaar, zeker; maar zijn ze buiten gevaar, wanneer men er geen gehoor aan geelt? De stem, die zich

(1) Do abbé Sieyès heeft met zijn vlugschrift van dien naam zeer veel invloed geoefend op den gang der gebeurtenissen.

(2) Délibérations a prendre pour les asserablées des bailuages. „„„i,v„„

(3) Pierre Amédée Choderios de Laclos (1741-1803. was een der grootste aanhangers ïar,

''C(4) Mémoire présenté au roi par Monseigneur eomte d'Artois, M. Ie prince de Conde, M. Ie duo. dk Bourbon, M. leduc d'Engiuen et M. Ie prince de Coxti (Afgedrukt in de Hist. pari. I, 2o6. l