is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178!), 4 Mei

damp-atmosfeer bovendien verteren en geheel Frankrijk met vlam vervullen. Zonderlinge lotsbeschikking ! Veertig jaren smeulens met onaangenamen walm en damp, en nu hij dit is te boven gekomen, vlamt hij gelijk een vuurspuwende berg hemelhoog en werpt, drie en twintig schitterende maanden lang, in vlammen en vloeiende vuurstroomen alles wat in hem is, uit ; de vuurtoren en het wonderteeken van het verbaasde Europa, — en daarna ligt hij daar, voor immer geledigd en

koud. Treed voort, Gabriki, Honoré, grootste van hen allen: onder al de nationale afgevaardigden, onder geheel de natie, is er geen aan u gelijk, en geen

die u nabij komt. , . , , ,

Maar zoo nu Mirahkau de grootste is, wie van deze zeshonderd zou wel

de geringste zijn ? Zullen wij zeggen, die angstige, schrale, nietsbetekenend uitziende man, van nog geen dertig jaren oud, met een bril op ; wiens oogen (als de glazen weg zijn) onrust en vrees te kennen geven, wiens gelaat naar boven

Jacqves A. M. Cazalès.

M aximilien Robespiekre.