is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1789, Augustus.

bloemruikers en redevoeringen ontbreken niet. De abbé Fauchet, (1) voor zulk werk befaamd, (want abbé Lefèbre kon slechts buskruit uitdeelen) zegent het

Claude Fauchet.

ilriekleurig doek voor de nationale garde en maakt liet tot een nationaal drie-

1) Claude Fauchet <1744-1 T','3) was oorspronkelijk prediker des konings, maar nm zijne vrijzinnige denkbeelden werd li ij spoedig uit de lijst der predikers geschrapt. Dit was wellielit oorzaak dat hij nu met te meer ijver de revolutionnaire denkbeelden omhelsde. Wij zullen hem meermalen in dit werk ontmoeten.