is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aug.-Sept. 1789

nu de oude gevlucht is. Immers, wat beduidt anders de aankomst van het regiment de Flandre, dat, naar wij vernemen, den 23>ten September met twee stukken gesehut T ersaillcs binnenrukte? Deed niet de Yersailler nationale garde den dienst op het kasteel? Waren er geen Zwitsers? Honderd Zwitsers, en gnrdesdu-corps, bepaald zoo genoemde lijfgardes? Ja, het schijnt zelfs, dat het getal der dienstdoende lijfgardes door zekere manoeuvre verdubbeld is geworden; het

Gkaaf d'Estaixg.

nieuwe bataillon toch, dat het oude moest aflossen, kwam op zijn tijd, maar het oude afgeloste vertrekt niet.

Werkelijk loopt er een gefluister in de best onderrichte hoogere kringen of nog beteeken is voller, men knikt elkaar toe, dat Zijne Majesteit naar Met; zal vluchten, en dat (om hem bij te staan) adel en geestelijkheid een schriftelijk verbond hebben aangegaan, ten ongelooflijken getale van dertig- of zelfs zestigduizend. Lafayette geeft zulks over tafel bedeesd, fluisterend, maar stellig aan