is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaart, de belangen dos landbouws, van alle mogelijke belangen die uiterst kwijnende waren, van de nijverheid, die aan kluisters lag, en van liet oproer, dat alleen welig

Jacqves Pierre Brissot.

tierde. Van onderoflicieren, soldaten en matrozen, die aan het muiten zijn te water en te land. Van soldaten te Nancy. die de wakkere Bouillé, gelijk wij nog

criminelles (1780) en zijn Bibliothèque plülosophique du législatcur, du politique, du jurisconsuhe sur les lois criminelles (10 deelen, 1782-1786 maakte hij grootcn naam. Na een tijdian» in Enge' i doorgebracht, waar hij verscheidene werken uitgaf, werd hij, bij zijne terugkomst in

t-rankujk, valschelijk beschuldigd van de vervaardiging van eenige anonieme pamfletten, dnor een lettre de cachet opgesloten in de Bastille. Na zijne invrijheidstelling gal' hij in 17S5 uit zijne twee , . ij Joseph II. sin• Ie droit de Témigration et sur Je droit dinsurrection en in 17S7 een boek, getiteld: de laFrance et des Etats-Unis, ou de l'importance de la rëvolution de VAmérirnte pour le oonneur de la trance. Hij was een groote vijand der aristocraten en een der stichters van de (liieroovengenoemde Société des Amis des noirs. Bedreigd door een nieuwe lettre de cachet week hij uit