is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

patriottische genie levert de eene bijdrage na de andere. Zoo ziet men op het einde der maanil Mei niet minder dan vijftig-, of gelijk sommigen zeggen zestigduizend personen te Li/on bijeenkomen, om zich in bondgenootschap te verbinden, en zulk een groot aantal toeschouwers, dat het nauwelijks mogelijk is, die te tellen. Van den vroegen morgen tot laat in den nacht! Want te vijf uur in den helderen morgen schaarden zich de Lyonsche gardes in gelederen en stroomden schitterende naar de (Juni du Rhóne, om

van daar, onder het wuiven met hoeden en dames-zakdoeken en het vroolijk gejuich van zoo wat tweemaal honderdduizend patriottische stemmen en harten, naar het verbondsveld te marcheeren! Maar wie is onder deze, onverschillig of zij opgemerkt wordt of niet, en toch de merkwaardigste van allen, gindsche koninklijke gestalte, die, onder begeleiding harer huisvrienden en van Champaüneux, den patriottischen redacteur, onder de eersten naar buiten komt! Stralende van geestdrift zijn die donkere oogen, is dat krachtige Minerva gelaat, waaruit waardigheid en ernstige blijmoedigheid spreken,