is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schaduwen en halve kwakzalvers in hooge eer, men zie slechts heen waar men wil ! Lieden vol gemaaktheid en uiterlijke vertooning, met gladde woorden en geschuierde kleeren, maar die inwendig hol zijn; politieke kwakzalvers, wetenschappelijke, academische kwakzalvers, allen vol medegevoel voor elkaar, met een zekeren kwakzalversgemeengeest ! Niemand, zelfs de groote Layoisier (1) of wie anders ook van de veertig (2) wordt door deze ruwe tong verschoond, wie liet overigens niet aan fanatieke oprechtheid en, wat het zonderlingste is, aan een zeker scherp, doordringend verstand ontbreekt. En voorts de drieduizend speelhuizen, die in Parijs gevonden worden;

Hkisert's Père Duchesne.

kweekscholen voor het schurkendom dezer wereld, poelen van ongerechtigheid en zwelgerij, — terwijl toch de vrijheid zonder goede zeden onmogelijk is. Daar in die holen des satans, die men kent en volhardend op de kaak stelt, verzamelen en verstaan zich de mouchards (3) van sieur Motier en zuigen als vampvrs het schier verhongerde volk den laatsten droppel bloeds uit. »ö PeupleY' roept hij vaak op hartverscheurende!!

' 1) Zie pag. 85, deel I.

(2i De veertig leden van de Académie fratifaise, in den tijd van Richelieu opgericht. (3) Spionnen der politie.