is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij weinig verblijdends: een constitutioneele theorie der onvolledige werkwoorden, die met volharding, te midden van onophoudelijke stoornis, vooruit worstelt. Door het gewicht van zijn naam en van zijn genie houdt Mirabeau van zijn spreekgestoelte menige Jacobijnsche heftigheid in bedwang; des te luider geeft zij zich daarvoor in de zaal der Jacobijnen lucht, waar men hem zelfs scherp de les leest. (1) Het pad van dezen man is geheimzinnig verdacht, moeilijk, en hij bewandelt het zonder metgezel. Het zuivere patriottisme telt hem niet meer onder zijne uitverkorenen, het zuivere royalisme heeft een afschuw van hem, maar zijn invloed op de

JÉRÖME PÉTION.

wereld is overstelpend. Zoo moge hij dan voort wandelen, alleen, zonder te wankelen, werwaarts hij bestemd is, zoolang het voor hem nog dag en de nacht niet gekomen is.

Maar de uitverkorene schaar der zuivere patriotten is klein. Zij telt nauwelijks meer dan dertig leden, die thans, van de geheele wereld gescheiden, aan de uiterste linkerzijde gezeten zijn. Een deugdzame Pétion, een onomkoopbare Robespierre de meest vaste, onomkoopbaarste van alle magere, scherpe menschen; de driemannen Barkave, Duport, Lameth, (2) groot in 't spreken, denken en handelen, ieder

(1) Camilles Journal (Histoire parlementaire, IX, 360—85).

(2) Zie pag. 209, deel I.