is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand van dien aard is, dat zij in zekeren zin over alle wijsheid heen zijn, waar wijsheid en dwaasheid slechts in graad verschillen en schipbreuk en ontbinding het voor beiden bepaald lot is.

Leden der oude Constituante, onze Barnave's, Lameth's en anderen, voor wie men een bijzondere galerij in gereedheid gebracht heeft, waar zij in eere kunnen zitten en luiste¬

ren, plegen over deze nieuwe wetgevers te spotten (1), maar laat ons zulks niet doen. De arme zevenhonderd vijfenveertig, door de «active" burgers van Frankrijk bijeengezonden, zijn wat zij konden zijn, doen wat hun opgelegd is. Dat zij patriottisch-gezind zijn, kan men wel denken. De aristocratische adel was over de grenzen gevlucht, of zat zwijgend broedende in zijn nog niet verbrande kasteelen; deze had weinig vooruitzicht bij de

(1) Dumouriez, II, 150, etc. II

27