is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I)f. manifestanten in de Vergadering op 20 Juni 1792,

toega.fg\erkroegV'zX!''ij™rXrlbae'C'kl| "|S "7 aMgroeiende stroom, na debat langen Santerrk' i'Jdcn anjen t N™h f 2" ^ *« *»

aanwassende stroom me™ Zittri T* het' - ««•

Tuileriëén stroomde terwijl de vnnr^e i Spi e zee' ron(lom alle voorhoven der stangen gedrongen 'in opvaar wn S 'a j°r i a *crs*en tegen de ijzeren traliede vreeselijke kaken der kanonnerT zap" °?S' ^ te worden> en bovendien nog in

sjerpTn1 en ïMÏÏ?

— in de

Zearamigals0mdetCkin-in £T"f' 5^ Z|j n,vreedzaam> 0 deugdzame driekleurmannen, vreed• ®. de kir'ende Ziet slechts onzen kaatsbaan-Meiboom. Het verzoekschrift , g' .e(n, Wa 0nze waP°nen betreft, ontving niet de hooge vergadering de zoogenaamde achtduizend, ofschoon zij Feuillants waren, onder de wapenen ? On-e nieke»

ratelen en het veelvoetige heir stapt voort. g' k°"jnnen