is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Durosoy niet geguillotineerd, toen reeds de tijding kwain, dat de Pruisen de omstreken van Metz verwoestten; vier dagen later hoort men dat Longwy, de eerste vesting aan die grenzen, den vijand '-binnen vijftien uren" tijds in handen gevallen is. Snel dus, gij geïmproviseerde gemeenteraden, snel en altijd sneller! De geïmproviseerde gemeenteraden weten ook hier het hoofd te bieden. De wervingen en kleeding en wapening worden bespoedigd. Zelfs onze officieren dragen thans »wollen epauletten," want het rijk der vrijheid en ook der noodzakelijkheid heerscht. Ook noemt men elkaar thans niet meer monsieur of mijnheer; citoyen (burger) zou veel gepaster zijn, men zegt zelfs Jij, gelijk de «vrije volken der Oudheid deden:" zoo luidde de raad der journalen en van de geïmproviseerde commune, en het zal goed zijn.

Charles Melchior Artls de Bonchamp. Henri de la Rochejaccjl'eleix.

Intusschen zou het nog oneindig beter zijn, als men slechts wist waar wapenen te vinden waren. Voorshands zingen onze citoyens in koor: Te wapen! doch hebben geene wapenen! Men zoekt met den grootsten ijver naar wapenen, en er is vreugde over ieder gevonden geweer. Bovendien zullen er verschansingen rondom Parijs opgeworpen worden ; men graaft en delft op de hoogten van den Montmartre, ofschoon zelfs de onnoozelen vermoeden, dat dit een wanhopige maatregel is. Men graaft, en mannen met driekleurige sjerpen spreken en sporen tot spoed aan. Ja, ten laatste gaan dagelijks «twaalf leden van de Wetgevende Vergadering," niet slechts om tot spoed op te wekken, maar om zelve handen aan 't werk te slaan en te graven; zoo werd het onder luide toejuiching besloten. Er dient voor wapenen