is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hot v,,' V?S\Unen' U"n ein ecn'ge inlichtingen te geven. De generaal houdt

Daaror» *?\ Z°° 7?01" ®nmooelijk» "daar de dienst er onder lijden zou."

luide Wat i t,°f teU ' stem van den ouden archivarius wordt

luide Wat baat het met Dumouriez luide te redekavelen? Hij antwoordt slechts

afeevfarS6 0neerbiediShei[K En debatteeren en beraadslagen de arme nationale

ml VS «"loof aQnnaar tGn, en, k0men W6er binnen' 0nSeveei' twee ure» la"S' maar vruchteloos. Daarop verkondigt de archivarius Camüs met een steeds luider

Markies de Dampieree. pieree riel de beirxoxville.

de ÉrenorTnl'T»11' naam..Nan ('e Conventie want hij heeft er volmacht toe — dat zamen "'ff n> reslant *s- "Zult gij aan het nationaal bevel gehoor¬

de cenprn-il F a ' "ns ce hioment-ci, op het oogenblik juist niet," antwoordt

eenicrp nnl i °%^i" Z°° l!'' werI)t vc,orts een blik ter zijde, uit op gebiedenden toon de vW k ° woorden, blijkbaar een Duitsch kommando. (1) De huzaren vatten bronnen 'ia lona 0 teoenW0°rdigers en Beurnonville, den minister van Oorlog, o ïen ui c vertrek, uit het dorp, naar Coburg, in twee chaisen, nog

(1) dl moirikz, iv, 150

III

£0