is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaande formules, welk een zwakheid er in een opkomende werkelijkheid geleden is, en heldert bovendien menige zaak op. De nationale aangelegenheden, de beraadslagingen over de constitutioneel acte, de constitutie toch dient noodzakelijk gereed te komen, gaan inmiddels haren gang. Men verandert zelfs van plaats en gaat op den l()'ie" Mei van de oude Salie de Manége in de nieuwe zaal, het eenmaal koninklijke, thans republikeinsche paleis der Tuilerieën over. Hoop en medelijden van den eenen, wanhoop en woede van den anderen kant strijden nog in de gemoederen.

Het is een duister verward worstelen gedurende deze zes weken. De waanzin der formule tegen den waanzin der werkelijkheid, patriottisme, zelfzucht, trots, toorn, ijdelheid, hoop en wanhoop, alles tot den graad van waanzin geklommen; waanzin strijdt met waanzin, gelijk stormwinden tegen elkaar indruischende: niemand ver-

Triomf van Mar at.

staat den anderen; het zwakkere zal eenmaal begrijpen dat het werkelijk wesrgevaa^d is? Het Girondisme is sterk als een van ouds bestaande formule en achtbaarheid; zijn er niet tweeënzeventig departementen voor ons, of ten minste de achtbare besturen van tweeenzeventig departementen? Calvados, dat zijnen Buzot (1) lief heeft, zal desnoods opstaan, gelijk de adressen aanduiden; Marseille, de wieg van liet patriottisme, zal opstaan; Bordeaux en het geheele departement der Gironde zullen als één man opstaan, kortom, wie zal niet opstaan, als men de nationale vertegenwoordiging hoont of een afgevaardigde slechts in het minste deert? De Berg daarentegen is als vermetele werkelijkheid sterk. Is niet voor de werkelijkheid van den Berg

(1) Zie noot 1 op pag. 9.