is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schimmen van een stervend brein. Met d'EsphÉmenil gaat het treurigste baksel in dezelfde rij van karren. Chapelier gaat, de ci-dcvant populaire voorzitter van de constituante, dien de Menaden en Maillard in zijn rijtuig op den weg

FltANCOIS augl'STE VICöJITE DE CllaTEATTBRIAND.

naar "\ ersailles ontmoetten. (1) Ook Thouret, de ci-devant voorzitter, vader van eene menigte constitutioneele wetten, dezelfde, dien wij eens met luider stem

(1) 1 ie pag. 305, deel I.