is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

011 pleinen brengt ieder burger zoo veel avondeten, als het wrange maximum hem veroorlooft, buiten in de open lucht, vereenigt dat met het avondeten van zijnen buurman, en aan de gemeenschappelijke tafel, door flikkerende kaarsen verlicht, met wat matig afzettertje of andere kleine versnapering zij mogen hebben, nuttigen zij hun sober maal onder den vriendelijken sterrenhemel. (1) Zie het, o nacht! Met den vroolijk rondgaanden wijnkelk, op het rijk van vrijheid, gelijkheid en broederschap drinkende, met hunne vrouwen in haar schoonsten dos, met hunne kinderen die om hen heen dartelen, zitten daar de burgers bij hun sober liefdemaal. De nacht ziet niets dergelijks in zijn uitgestrekt

Aimée Cécile, Eenaud.

gebied. O broeders! waarom is het rijk van broederschap met gekomen ? Het is gekomen, het moet gekomen zijn, zeggen de burgers matiglijk drinkende. A\ ee! zien die eeuwige sterren niet neder als vochtige oogen, verhelderd door onsterfelijk mededoogen met het lot des menschen! (2)

Eéne zaak is intusschen te bejammeren, dat er personen zijn die volks vertegen woor-

(1) Tableaus de la révolution § Soupers fraternels. Mercier, II, 150.

(2) Het gemeentebestuur van l'arijs verbood evenwel die maaltijden, nadat Barróre den 28 Messidor in de Conventie op het gevaarlijke dezer soupers had gewezen.