is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kar en brengt ze vóór zonsopgang veilig achter slot en grendel, onder gejuich en

omarmingen. ^ bedekking) die jiem naar de gevangenis zou brengen, zich gereed maakte, lag Robespierre in eene voorkamer van de Conventiezaal, zijn verbrijzeld

kakebeen op eene ruwe wijze met bebloed linnen verbonden; een bejammerenswaardig

gezicht. Daar ligt hij op een tafel uitgestrekt, met eene doos tot hoofdkussen, terwijl hij met zijne hand nog de kolf van de pistool krampachtig vasthoudt. Men beschimpt hem, hoont hem; zijne oogen geven nog blijken van bewustzijn luj spreekt «een woord. Hij had den hemelsblauwen rok aan, dien hij voor liet leest van het Etre Suprème had laten maken — o lezer, is uw harde hart tegen zoo

i. ■ i ii l ll'l

Terechtstelling van Robespierre en de zijnen, op 10 Thermidor, Jaar II (28 Juli 1794).

iets bestand? — zijne broek was van nankin, de kousen tot op de enkels neergevallen. Hij sprak geen woord meer op deze wereld.

En zoo wordt de zegevierende Conventie des morgens ten zes ure verdaagd. Die tijding vliegt als op gouden vleugels door Parijs, dringt de gevangenissen binnen, en doet de gezichten van degenen stralen, die op het punt stonden \an oi te komen; cipiers en moutons, van hunne hoogte gevallen, staan stom en verlegen. Het is de 2Sste Juli of 10de Thermidor van het jaar 1794.

Fouquier behoeft nog maar te identificeeren, daar zijne gevangenen rec< s

buiten de wet gesteld zijn. Ten vier ure des namiddags warende stratenvani^ stampvol gelijk nog nimmer te voren. Van het Palais de Justice tot aan de Place de la rëvolution - want ditmaal gaan de karren weer daarheen - ^as het eene dichte golvende menigte, alle vensters zijn volgepropt, zelfs op de daken wemelt