is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al frisscher en frisscher uit liet zachte Zuid-Westen, nadat de verwoestende NoordOost-stormen en onstuimige orkanen der verschrikking voorbij gewaaid zijn! Al het sansculottische vergaat, alles wordt weer culottisch!

Men lette slechts op het fatsoen der kleederen, dat licht zichtbare, de uit-

Madame Talmen.

drukking van duizend andere dingen, die niet zoo zichtbaar zijn. In den winter van 1793 ging men met roode nachtmutsen op, de gemeenteraden zelve met klompen isabofs), zelfs do burgeressen moesten tegen zulk eene hoofdbedekking opkomen. Maar waar is nu, in den winter van 1794, de roode nachtmuts Weggespoeld door den stroom des tijds. De welgestelde burger overlegt hoe hij