is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sedert liet Schrikbewind heeft opgehouden, een nieuw Frankrijk geworden, ontwaakt gelijk een reus uit zijne verdooving, en heeft, wat zijn innerlijk leven betreft, aanhoudend vorderingen gemaakt. Wat kunnen wij, omtrent zijn uitwendigen vorm en zijne levensvormen anders zeggen, dan dat door het eten kracht ontstaat en dat van een onwijze geen wijsheid kan verwacht worden! Huichelarij is verdwenen, ja, wat nu de bijzonderheid van Frankrijk is, de huichellaal is zelfs verdwenen. De

Cajus Gracchus Baboeuf.

nieuwe werkelijkheden zijn nog niet gekomen, 0 neen, enkel phantasma's, papieren modellen, schema's ervan. In Frankrijk zijn nu vier millioen grondeigendommen, die sombere voorspelling van een agrarische wet is als het ware verwezenlijkt. Wat nog zonderlinger is; wij zien, dat alle Franschen «het recht van duel" hebben; de koetsier met den pair, indien de eerste beleedigd is: zoo is de wet der Openbare Meening. Gelijkheid ten minste in den dood! De vorm van regeering is door den